Круглий стіл

"МОТИВАЦІЯ НАЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У СУЧАСНИХ УМОВАХ"

Дата проведення: 01.11.2017

Час: 11.00

Мета: проаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра;

План

1. Теоретичний блок.

- Мотивація навчальної діяльності учнів (Дар’єва Н.І.).

2. Практичний блок

- Підвищення рівня зацікавленості та мотивації навчальної діяльності учнів через використання ігрових завдань в початковій школі(вчителі початкових класів).

- Формування мотивації на окремих етапах уроків (Кирилюк В.С.,

Кісь О.Г.).

3. Мовний практикум«Розвиток комунікативних компетентностей педагогів».

4. Продовження практичного блоку.

- Формування навчальної мотивації засобами ІКТ. (Суботович А.В., Повстемський В.І.).

- Мотивація учнів до занять фізичними вправами (Полєщук Т.О.)

5. ПРЕС-РЕЛІЗ «Формування навчальної діяльності школярів за сучасних умов» (Дар’єва Н.І.)

Семінар-практикум

«Підвищення якості освіти через активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес НВК»

Дата проведенння: 07 жовтня 2016 рік

Мета семінару:розглянути основні напрями застосування інформаційно - комунікаційних технологій в навчально - виховному процесі, їх вплив на розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів; пропагувати нові ефективні форми і методи навчання; накреслити шляхи модернізації навчально–виховного процесу.

Завдання групі «Оптимісти». Вияснити, які труднощі виникають в учителя щодо використання ІКТ на уроці? Як можна подолати ці труднощі?
Завдання групі «Аналітики». Переглянути основні вимоги до змісту та оформленння презентації.
Завдання групі «Новатори». Зробити порівняльну характеристику традиційного навчання та навчання з використанням ІКТ, та як вони впливають на розвиток творчих здібностей та життєвої компетентності учнів.
Завдання групі «Творчість». Вияснити, як використання ІКТ у навчально – вихивному процесі впливає на розвиток творчого потенціалу та життєвої компетенції учнів.

Запрошуємо до діалогу класних керівників


26.02.2016 року відбудеться інтернет-педрада "Творчість класного керівника як шлях розвитку ключових компетенцій учнів".

Мета:

- проаналізувати систему діяльності класних керівників щодо формування системи цінностей і якостей особистості;

- ознайомитися з досвідом роботи класних керівників щодо впровадження основних напрямків державної програми "Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України";

- визначити коло проблем з реалізації вищезазначеного питання та намітити шляхи їх вирішення.

Питання для обговорення:

1.Виховання ключових компетенцій молодших школярів.

2.Впровадження ативних форм і методів виховної роботи в процесі формування громадянської культури особистості.

3.Формування ціннісного ставлення до самореалізації у соціумі старшокласників.

4.Система роботи класного керівника щодо вихованняв учнів ціннісного ставлення до природи.

Теоретико-практичний семінар

Тема: Самоосвіта педагога як умова підвищення професійної компетентності вчителя

Мета: підвищення професійної компетентності педагогів; ознайомлення з основними вимогами, шляхами, формами самоосвіти вчителя, засобами стимулювання та заохочення педагогів до самоосвіти

Дата проведення: 31.10.2014

Генрі Форд сказав: «Той, хто припиняє вчитись, є старим, незалежно від того, 20 йому років чи 80. Той, хто постійно вчиться, залишається молодим. Найчудовішою річчю в житті є вічна молодість думки».

Хід семінару

І. Діагностико-організаційний блок

- Мотивація.

- Діагностування педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку.

ІІ.Теоретичний блок

- Питання для опрацювання:

1.Що таке самоосвіта?

2.Якими чинниками мотивується самоосвіта?

3.Напрями самоосвіти

4.Основні вимоги до самоосвіти педагога.

5.Шляхи, форми і методи самоосвіти.

6.Мотиви, які спонукають до самоосвіти

7.Як раціонально спланувати самоосвітню діяльність?

8.Складові самоосвіти .

ІІІ.Практичний блок

1. Презентація папок самоосвіти або електронного портфоліо

ІV.Рефлексія

Кiлькiсть переглядiв: 299

Коментарi